Clinica COQUETTE BEAUTY CLINIQUE SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul:

“Crearea unei noi unități de prestare servicii medicale in cadrul Coquette Beauty Clinique SRL”, COD SMIS 113958

 

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2
– Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 –
Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul/scopul proiectuluia fost dezvoltarea activității Coquette Beauty Clinique SRL prin
înființarea unei noi unități de prestări de servicii de dermatologie estetică în Municipiul
Timișoara.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Creșterea nivelului de dotare tehnică a firmei prin achiziția a 9 echipamente medicale, a
unui pachet software și a unui sistem de panouri solare termice;

2. Crearea unui loc de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, pentru o
persoană din categorii defavorizate;

Rezultatele obținute în cadrul proiectului:

1. Au fost achiziționate echipamentele:
- 1 Platforma laser
- 1 Aparat cu radiofrecventa noninvaziva si invaziva
- 1 Aparat anticelulitic cu vibratii acustice
- 1 Aparat pentru tratamentul vergeturilor
- 1 Cabina imagistica faciala
- 1 Sistem fotografiere standardizata corporala
- 1 Aparat de cryolipoliza
- 1 Platforma laser
- 1 Laser pentru eliminarea tatuajelor cu nanosecunde
- 1 Instalatie solara termica
- 1 Soft pentru administarea de imagini “inainte si dupa” a pacientilor

2. A fost încheiat un contract de muncă pentru o persoană din categoria celor defavorizate;
3. Pentru implementarea în bune condiții a proiectului au fost incheiate contracte pentru:
- 1 contract de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare;
- 1 contract de servicii de management de proiect;
- 1 contract de servicii de informare și publicitate;
- 1 contract de servicii de recertificare sistem de management al calității ISO 9001;
- 1 contract de servicii de certificare serviciu;
- 1 contract de achiziție servicii de transport la expoziție/targ/congres internațional;
- 1 contract de achiziție servicii de cazare;
- 1 contract de achiziție servicii de participare la expoziție/târg/congres internațional;

Data de începere:

Proiectul a început în data de 01.03.2017, contractul de finanțare fiind semnat în data de 20.02.2018.

Perioada de implementare:

Proiectul s-a derulat în perioada 01.03.2017 și 30.05.2019

Valoarea totală a proiectului a fost de 2,033,502.32 lei, din care
1,708,838.57 lei  finanțare nerambursabilă
818,855.51 lei Contribuție UE;
144,503.91 lei Contribuție națională.

Impactul Investiției:
Impactul investiției asupra regiunii este unul pozitiv, prin implementarea proiectului populația
beneficiind de servicii de dermatologie estetica de o înaltă calitate, astfel contribuind la
îmbunătățirea calității vieții; A condus la creșterea gradului de ocupare al forței de muncă prin
locul de munca nou creat în timpul proiectului. 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Vă rugăm să completați câmpurile necesare!